Om oss

Hallands geologiklubb är en ideell förening, bildad 1979, som är öppen för alla med intresse av geovetenskap med träffar och föredrag till exkursioner.
Nuvarande klubblokal är belägen i IOGT/NTO-huset på Muraregatan 30 i Halmstad.

Medlemsavgift för 2021 är 175 kr (enskild eller hel familj) studerande betalar 100 kr.

Betala till PlusGiro 440 49 24-5 och ange namn, adress och mailadress.

Medlemstidningen ”Drusen” utkommer två gånger om året.

Styrelse 2020 Kontakta oss gärna!

Ordförande  Vakant

Kassör Leif Preby  0722-41 46 43 
leif.preby@telia.com

Sekreterare  Mona Hammar  0702-19 56 53
mona.hammar@gmail.com

Ledamot  Birgit Nielsen  0730-96 11 99
birgit.h.nielsen@telia.com

Ledamot  Brynhild Bomstad  0706-35 27 45
brynhild.bomstad@gmail.com

Ledamot  Håkan Ljungberg  0700-19 84 34
hakan.ljungberg@svenskakyrkan.se

Ledamot  Per Ahlberg  0705-32 92 09
per.ahlberg@geol.lu.se
nt


Laholm: Gunnar Thornell 0705-60 51 38

Halmstad: Leif Preby 0722-41 46 43

Falkenberg: Birgit Nielsen 0730-96 11 99
Hemsidan och ”Drusen”

Varberg: Mats Nilsson 0722-48 43 13

Kungsbacka / Hylte: Leif Preby 0722-41 46 43