Om oss

Hallands Geologiklubb är en ideell förening, bildad 1979, som är öppen för alla med intresse av geovetenskap med träffar och föredrag till exkursioner.
Nuvarande klubblokal är belägen i IOGT/NTO-huset på Muraregatan 30 i Halmstad.

Medlemsavgift för 2024 är 200 kr (enskild eller hel familj) studerande betalar 100 kr. 

Betala till PlusGiro 440 49 24-5 och ange namn, adress och mailadress.

Eller betala med Swish 12 33 29 29 43 och ange telefonnummer eller mailadress.

Medlemstidningen ”Drusen” utkommer två gånger om året.

Styrelse 2024-25  Kontakta oss gärna! 

Ordförande  Per Ahlberg 

0705-32 92 09
per.ahlberg@geol.lu.se

Kassör Leif Preby 

0722-41 46 43 
leif.preby@telia.com

Sekreterare  Mona Hammar 

0730-48 74 68
mona.hammar@gmail.com

Ledamot  Birgit Nielsen 

0730-96 11 99
birgit.h.nielsen@telia.com

Ledamot  Håkan Ljungberg 

0700-19 84 34
hakan.ljungberg@svenskakyrkan.se

Ledamot Bo Broberg 

0706-90 59 54 

bobroberg@yahoo.com

Ledamot My Olausson

0702-80 28 13

myolausson@yahoo.se

Lent


Laholm: Gunnar Thornell 0705-60 51 38

Halmstad: Leif Preby 0722-41 46 43

Falkenberg: Birgit Nielsen 0730-96 11 99
Hemsidan och ”Drusen”

Varberg: Mats Michaelsson Nilsson 0722-48 43 13

Kungsbacka / Hylte: Leif Preby 0722-41 46 43