Program 2023

Fossil meteorit i ordovicisk ortoceratitkalksten vid Österplana i Västergötland. Till vänster syns det konformade skalet av en ortoceratit (fossil bläckfisk). Stenbrottet vid Österplana är fortfarande aktivt och man har här hittat omkring hundra meteoriter som hamnade på havsbottnen under ett relativt kort tidsintervall för 460 miljoner år sedan.

 

Preliminärt program september-december 2023 

Söndag 3 september 2023
Exkursion Österlen
Exkursion till Österlen
under ledning av Per Ahlberg, Lunds universitet
Samling: Kl. 10.00 på parkeringen där Häradsuddsvägen i Vik slutar, ca 500 m sydöst om hamnen i Vik. Parkeringsplatsen används av besökare till Prästens badkar och det är här som exkursionen startar. I Vik finns skyltar som visar vägen till Prästens badkar.Kontaktperson: Per Ahlberg;
tel. 070 532 92 09
e-post: per.ahlberg@geol.lu.se
Anmälan ska göras till Per senast den 31 augusti.
Samåkning rekommenderas.
Ta med skaffning för dagen.
Österlen i sydöstra Skåne erbjuder en unik kombination av vacker natur och intressant kultur, och här finns också många geologiska sevärdheter. Under denna exkursion kommer vi att besöka det mytomspunna Prästens badkar vid Vik samt Andrarums alunbruk, som en gång var Skånes största industriort. I ett av de gamla skifferbrotten vid Andrarum ska vi också få tillfälle att känna på den ofta omtalade alunskiffern och leta efter trilobiter, både på skifferytorna och i de kalkstensnoduler som finns inlagrade i skifferlagerföljden. Förutom Prästen badkar och Andrarum ska vi även besöka Bäckhalladalen strax norr om Simrishamn och titta på förstenade vågmärken (böljeslagsmärken) i sandsten. Dessa är fantastiskt välbevarade och ger en inblick i en 520 miljoner år gammal havsbotten.

Lördag 9 september 2023
kl. 10.00-13.00
Information om Varbergstunneln
Geologins Dag
Plats:
Naturum vid Getterön, Varberg
Kontaktperson:
Leif Preby 0722 41 46 43
Inget anmälningskrav.
Information om de ingenjörsgeologiska förhållandena vid bygget av Varbergstunneln för Västkustbanan.

Geolog Glenn Patriksson från Trafikverket håller i detta.

Miniutställning av bergarter och mineral, samt information om Hallands Geologiklubb och vår verksamhet.

Lördag 30 sept. 2023
Exkursion Småland
Exkursion till Mien strax söder om Tingsryd, Småland
Samling: Kl. 11.30 på en grusplan strax söder om Mien. Grusplanen ligger precis söder om vägen, ca 2 km sydost om Midingsbråte och knappt 100 m nordväst om bron vid Strömma kvarn (Mienån).Kontaktperson:
Per Ahlberg; tel. 070 532 92 09
e-post: per.ahlberg@geol.lu.se
Anmälan ska göras till Per senast den 26 september.
Samåkning rekommenderas. Ta med skaffning för dagen.
Exkursionsledare:
Carl Alwmark, universitetslektor vid Geologiska institutionen, Lunds universitet.

Mien är en nästan cirkelrund sjö i gränstrakterna mellan Småland och Blekinge. Den har en diameter på drygt 5 km och har en liten ö i mitten, Ramsö, som är ett geologiskt naturreservat sedan 1959. Länge trodde man att Mien var resterna av en vulkan, men denna uppfattning övergavs gradvis under 1900-talet och det är idag klargjort att denna runda sjö utgör en nedslagskrater. Bland de indikationer som visar att den är ett resultat av ett meteoritnedslag märks förekomsten av chockad kvarts och mineralet reidite, som bara kan bildas vid extrema tryck. Omkring kratern kan man dessutom hitta så kallade impaktiter (berggrund som blivit påverkad av nedslaget), i form av krossat (breccior) och smält berg. Man förmodar att kratern bildades för omkring 121 miljoner år sedan och att den ursprungligen var ca 9 kilometer i diameter.

Måndag 2 oktober 2023 kl. 18.30 FöreläsningHallands kustland under senaste inlandsisens försvinnande
Plats: Muraregatan 30, HalmstadKontaktperson:
Per Ahlberg 070 532 92 09
Föreläsare: Per Möller, professor emeritus vid Geologiska institutionen, Lunds universitet

Hallands kustland under den senaste inlandsisens försvinnande – deltan, transgressioner, iskilar, sanddrift och vindslipning

I samband med att Hallands nuvarande kustområden blev isfria för ca 17 000 år sedan genom den Fennoskandiska inlandsisens tillbakasmältning inleddes under några årtusenden dramatiska skeenden i landskapets uppbyggnad och omformning. Inlandsisens smältvatten byggde upp stora deltan till den dåvarande kustlinjen, deltan som senare omformades genom stigande och sjunkande nivåer i det senglaciala havet. Både före och efter denna transgression och regression rådde tidvis arktiska förhållanden i Halland, vilket påvisas av stora områden med fossila iskilar, vindslipning och avsättning av vindsediment. Åldern för dessa geologiska händelser har fastställts genom ett omfattande dateringprogram med hjälp av optiskt stimulerad luminiscens (OSL). Om detta vill jag berätta!

Måndag 6 nov. 2023
kl. 18.30-20.00

Föreläsning
Fossil och deras betydelse för att avslöja livets och människans utveckling
Plats:
Halmstad stadsbibliotek, Axel Olsons gata 1, Halmstad
Kontaktperson:
Per Ahlberg 070 532 92 09
Föreläsare: Per Ahlberg,
professor emeritus i geologi vid Lunds universitet

Fossil är rester och spår efter gångna tiders organismer. De spelar en mycket stor roll för indelning av geologisk tid och för att tolka och förstå geologiska processer och förhållanden. De har också en nyckelroll när det gäller vår kunskap om hur livet har förändrats och utvecklats på jorden genom årmiljonerna. Under föredraget kommer jag att berätta om hur fossil bildas och bevaras, och vad de berättar om livets och människans utveckling. Välkommen till en tidsresa som omfattar hundratals miljoner år och en värld som är långt ifrån fossilfri.

Måndag 4 december 2023
kl. 18.30-20.00

Föreläsning
Senaste nytt om våra närmaste föregångare
Plats:
Halmstad stadsbibliotek, Axel Olsons gata 1, Halmstad
Kontaktperson:
Per Ahlberg 070 532 92 09
Föreläsare: Dan Hammarlund,
professor i kvartärgeologi vid Lund universitet

Vad vet vi egentligen om vår egen arts historia och vårt förhållande till våra närmaste släktingar? Och varför finns de inte längre kvar? Vad vet vi till exempel om neandertalarna, deras föregångare, deras liv i Europa innan och efter de träffade på moderna människor, och hur de kom att påverka oss? Det forskas mycket om detta numera, inte minst baserat på modern genteknik, vilket uppmärksammades genom Svante Pääbos nobelpris förra året, men det är mycket vi ännu inte känner till. Dan Hammarlund, professor i kvartärgeologi i Lund, gör ett försök till inblick i dessa spännande frågor.
3 september 2023 Prästens badkar vid Vik. Foto Jan Otterheim
9 september 2023 Västkustbanan, Varberg
30 september 2023 Mien med Ramsön
2 oktober 2023 Delta- och strandsediment vid Veinge i södra Halland
6 november 2023
4 december 2023
Måndag 6 mars 2023 – Tundralandskap på Laholmsslätten, Gunnar Thornell

Måndag 17 april 2023– Grännait, Norra Kärr, Axel Sjöqvist

Lördag 13 maj 2023 – Kullait, Kullaberg, Per Ahlberg

18 september 2022 – Plönninge Stenbrott, Håkan, Lars och Mona

14 november 2022 – Principskiss över Kinnekulle med borrningens läge, Mikael Calner

14 november 2022 – Del av borrkärnan med ordovicisk ortoceratitkalksten, Mikael Calner

Måndag 17 januari 2022 – Foton: Helena Alexanderson
Måndag 28 mars 2022 – Från isbrytaren Oden. Foto: Dan Hammarlund
Måndag 7 mars 2022 – Koppargruvan i Handöl. Foto: Lars Landin
Måndag 4 april 2022 – Grundvattenläget i Halland.
Söndag 15 maj 2022 – Ignaberga kalkbrott. Foto: Mona Hammar
Söndag 12 juni 2022 – Granater. Foto: Leif Johansson
Söndag 12 juni 2022 – Rosa kalcit. Foto: Leif Johansson
Ca 520 miljoner år gamla vågmärken (böljeslagsmärken) vid Tobisborg strax norr om Simrishamn i Skåne. Dessa vågmärken är helt förstenade och avspeglar vågrörelserna i ett grunt hav då vår kontinent, Baltica, låg långt ned på södra halvklotet.

Måndag 3 oktober 2022 Dendrokronologi
Anton Hansson, fil.dr. och forskare vid Geologiska institutionen, Lunds universitet.

Måndag 14 november 2022 Platåbergen.
Mikael Calner, professor i berggrundgeologi vid Lunds universitet.

Måndag 5 december 2022 Fagradalsfjall.
Professor Erik Sturkell, Gbg. universitet, om vulkanutbrottet i Fagradalsfjall på Island 2021.