Program 2021

Tyvärr fick klubben ställa in alla programpunkter under större delen av 2020 p.g.a. coronapandemin. Vi hoppas situationen blir bättre under 2021. 

Fortsatt gäller försiktighet vid sammankomster. 

OBS! Tyvärr får vi också skjuta upp månadsmötet om stranderosion 12 april 2021 p.g.a. Coronaläget. Vi hoppas att Kärstin Malmberg Persson kan komma vid ett senare tillfälle. 

OBS! Årsmötet planeras nu till sista veckan i april! 

Såsom coronaläget ser ut ser vi i styrelsen ingen möjlighet att ha årsmötet i mars. Nu planerar vi för ett möte i vecka 17. Återkommer med datum, tid och plats. Tills dess får vi hålla ut.

Glöm ej betala in medlemsavgiften för 2021 (175:-).

Måndag 18 januari kl. 18.00-20.00
Klarasalen, Halmstad Stadsbibliotek
Den stora smällen – en berättelse om hur Siljansringen bildades

OBS! Uppskjutet p.g.a. Coronaläget!


Sanna Alwmark, Lunds universitet. Varje år landar ca. 30 000 ton utomjordiskt material på jorden. Lyckligtvis är det här materialet nästan uteslutande bara rymddamm och en och annan meteorit. Men ibland krockar jorden med stora himlakroppar. Vad händer då? Hur gick det till när Siljansringen bildades?

OBS! Tid och plats!
Måndag 8 februari kl. 19.00
Månadsmöte, Muraregatan 30, Halmstad
Meteoriter och meteoritnedslag

OBS! Uppskjutet p.g.a. Coronaläget!
Josefin Martell, som är doktorand på Geologiska institutionen i Göteborg, berättar om sin forskning om meteoriter och meteoritnedslag. Ett av hennes forskningsprojekt gäller analys av marsmeteoriter.
Måndag 1 mars kl. 18.30
Muraregatan 30, Halmstad
Årsmöte
På grund av coronaläget är årsmötet uppskjutet till sista veckan i april 2021. Mer info kommer!
Årsmötet hålls i en större lokal i IOGT/NTO-huset, där klubben har klubblokal. Ev. föreläsning efter årsmötet inte klar än Kallelse skickas ut separat
Måndag 12 april kl. 18.00-20.00
Klarasalen, Halmstad Stadsbibliotek
Stranderosion i Halland
Kärstin Malmberg Persson, tidigare verksam vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) i Lund, berättar om stranderosion i södra Halland. Den kartläggning som gjorts av SGU under senare år har visat att erosionen än så länge är begränsad, men erosionskänsligheten varierar och inom vissa delar kan stränderna snabbt påverkas av stigande havsnivåer och ändrade väder- och klimatbetingelser. Kärstin kommer att ge en samlad bedömning av erosionsförhållandena utefter vår kust och även prognoser för hur kusten påverkas av en högre havsnivå.
OBS! Tid och plats!
Lördag 22 maj Exkursion kring Hylte Jättegrytor, Skogsgärdeeken, kvartsstenbrott, berghäll med skåror, Nissaryds Skans, Bertils arkivmuseum
Plats: Nordvästra delen av Hylte kommun Samling: I Fegen, parkeringen vid sjön kl. 10.00 Bertil Holmén leder exkursionen, som beräknas sluta ca kl 17.
Kontakt: Bertil Holmén, Nissaryd, 0345 130 12


Vandringarna är på skogsbilvägar. Verkar de långa kan det ordnas tillstånd att köra bil, gärna då med högre fyrhjulsdrivna bilar.
1. Jättegrytorna i Stenkittlabergen: På en liten berghäll finns två jättegrytor från istiden. Den största är 60 cm i diameter och 1 m djup. Vandring 800 m och tillbaka.
2. Skogsgärdeeken: Hallands största ek, 8,5 m i omkrets. Eken är nu död, men högstubben finns kvar. Eken är ihålig, det sägs att man kunde duka kaffebord för sju gäster inne i eken.
3. Kvartsstenbrott: Ett litet stenbrott 5×15 m, 5 m djupt, vattenfyllt. Det var i början på 1900-talet som här bröts kvarts, som kördes med bil till Torups station för vidare transport till glasbruken. Vandring 400 m och tillbaka.
4. Berghäll med skåror: På en slät berghäll finns ett tiotal raka skåror i vinkel mot klyvriktningen. De är mellan 1 och 4 cm djupa med ett varierat avstånd av 10 till 50 cm. Experter har varit på plats, men ingen kan bestämt säga, om skårorna är från istiden, eller om de har gjorts senare av människor. Men nu får vi väl en lösning? Vandring 500m och tillbaka.
5. Nissaryds Skans: En förskansning byggd med höga jordvallar vid ett tvångspass, där Nissastigen gick mellan Nissan och en stor oframkomlig mosse. Hur gammal den är, vet vi inte, men Gustav Vasa lät förstärka den 1540. Skansen var som skydd när danska härar kom Nissastigen på väg norrut. Vi har också andra berättelser om hur kungliga sällskap färdades på Nissastigen.
6. Bertil Holméns arkivmuseum: Där finns bara en liten stensamling, men mycket kameror, träsaker och många andra intressanta grejer. Kanske tid till en kort filmvisning.
Lördag 12 juni
Exkursion Borrås Skåra
Borrås Skåra
Plats:
Norra Halland
Samling:
Väröbacka, ICA:s parkering kl. 10.00

Exkursionstid ca 4 timmar
Inger Lundqvist, tidigare statsgeolog vid SGU, leder exkursionen
Kontakt: Leif Preby 0722 41 46 43

Följande lokaler kommer att besökas:
Bua med kraftigt ådrad gnejs
Mylonitzon vid Borrås
Borrås Skåra
Ev. ytterligare lokal

Inger Lundqvist gör en detaljerad beskrivning, som kommer delas ut till deltagarna.