Program 2021

Klubben fick ställa in många programpunkter under 2020 p.g.a. coronapandemin. Tyvärr fortsatte detta 2021, men nu tar vi nya tag! 

Vi börjar med årsmöte måndag 23 augusti 2021. 

Sedan har vi uppdaterat några av de tidigare planerade exkursioner och föreläsningar till nya datum. 

Fortsatt gäller försiktighet vid sammankomster! 

OBS! Geologins Dag 11 september:

Fel adress står i Drusen (Skolgatan).

Rätt adress är Skolvägen 12, 311 60 Ullared. 

 

Måndag
23 aug. 2021
kl. 19.00
Årsmöte

Efter årsmötet blir det enkel fika och lotterier.
PlatsIOGT/NTO-huset, Muraregatan 30, Halmstad

Lördag
28 aug. 2021
kl. 10.00
Exkursion Borrås Skåra

Plats:
Norra Halland

Samling:
Väröbacka, ICA:s parkering
kl. 10.00

Exkursionstid ca 4 timmar
Inger Lundqvist,
tidigare statsgeolog vid SGU, leder exkursionen
Kontakt: Leif Preby 0722 41 46 43

Följande lokaler kommer att besökas:
Bua med kraftigt ådrad gnejs
Mylonitzon vid Borrås
Borrås Skåra.
Ev. ytterligare lokal.

Inger Lundqvist gör en detaljerad beskrivning, som kommer delas ut till deltagarna.

Lördag
11 sep. 2021

kl. 14.00
Geologins Dag
Plats:
Ullareds Bygdegård, Skolvägen 12
311 60 Ullared

Samling: kl. 14.00
Leif Johansson, professor vid Lunds Universitet, föreläser i ämnet
”Hallands berggrundsgeologiska historia”.

Dessutom visas en utställning av Halländska bergarts- och mineralstuffer.

Arrangemanget är öppet för allmänheten.

Måndag
11 okt. 2021
kl. 19.00
Den stora smällen – en berättelse om hur Siljansringen bildades
Plats:
IOGT/NTO-huset, Muraregatan 30, Halmstad
Sanna Alwmark, Lunds universitet. Varje år landar ca. 30 000 ton utomjordiskt material på jorden. Lyckligtvis är det här materialet nästan uteslutande bara rymddamm och en och annan meteorit. Men ibland krockar jorden med stora himlakroppar. Vad händer då? Hur gick det till när Siljansringen bildades?
Måndag
1 nov. 2021
kl. 18.00-20
Meteoriter och meteoritnedslag

Plats:
Hallandsscenen, Halmstad Stadsbibliotek, Axel Olsons Gata, Halmstad
Josefin Martell, som är doktorand på Geologiska institutionen i Lund, berättar om sin forskning om meteoriter och meteoritnedslag. Ett av hennes forskningsprojekt gäller analys av marsmeteoriter.

OBS! Tid och plats!

Måndag
6 dec. 2021
kl. 18.00-20.00
Stranderosion i Halland
Plats:
Hallandsscenen, Halmstad Stadsbibliotek, Axel Olsons Gata, Halmstad
Kärstin Malmberg Persson, tidigare verksam vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) i Lund, berättar om stranderosion i södra Halland. Den kartläggning som gjorts av SGU under senare år har visat att erosionen än så länge är begränsad, men erosionskänsligheten varierar och inom vissa delar kan stränderna snabbt påverkas av stigande havsnivåer och ändrade väder- och klimatbetingelser. Kärstin kommer att ge en samlad bedömning av erosionsförhållandena utefter vår kust och även prognoser för hur kusten påverkas av en högre havsnivå.

OBS! Tid och plats!