Program

Oktober 2019 till mars 2020

Måndag 28 oktober 2019 kl. 18.30-20.00
Månadsmöte, Halmstads Stadsbibliotek, Klarasalen

Grundvattenläget i södra Halland
Mattias Gustafsson
, Statsgeolog vid SGU, föreläser om grundvattenläget i Södra Halland. SGUs helikopterburna mätningar: Vad blev resultatet?

———————————————————–

Tisdag 19 november 2019 kl. 9.00-12.15
Månadsmöte, Länsstyrelsen i Halland, Slottsgatan 2, Halmstad, lokal ”Nissan”

Prospektering, gruvor och hållbarhet
OBS dag och tid, samt att det krävs anmälan!
Anmäl senast 5 november 
via formulär på Länsstyrelsens hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/halland/kalenderhandelser—halland/2019-09-24-seminarium-om-prospektering-gruvor-och-hallbarhet.html

Pontus Westrin, SGU, kommer prata om SGUs arbete med bl.a. prospektering och gruvbrytning.
Dagens smarta teknik kräver sällsynta metaller, som tidigare inte varit lika aktuella att leta efter. Den medför att företag har börjat prospektera efter metaller i nya områden utanför de traditionelle gruvfälten i främst norra Sverige.

———————————————————–

Måndag 20 januari 2020 kl. 19.00-21.00
Månadsmöte

OBS! I nya klubblokalen i IOGT/NTO-huset, Muraregatan 30, Halmstad 

JADE – en dyrkad tuffing
Carl-Johan Lindén
 har skrivit en uppsats om jade. Carl-Johan har analyserat olika smycken som i handeln betecknats som jade. Resultaten visar att en seriös försäljare är mån om sitt rykte, medan risken att köpa en falsk jade är påtaglig från en gatuförsäljare i jade-länder.

———————————————————–

Måndag 17 februari 2020 kl. 19.00-21.00
Månadsmöte

OBS! I nya klubblokalen i IOGT/NTO-huset, Muraregatan 30, Halmstad 

Utforskningen av månens geologi
Lars Landin
 berättar i ord och bild om månen.
Med anledning av att den första människan landade på månen för 50 år sedan, har Lars gjort en sammanställning av forskningen om månens geologi.

———————————————————–

Måndag 2 mars 2020. Tid och plats meddelas senare
Årsmöte

Kallelse och program meddelas senare 

———————————————————–